обтягам се

обтягам се
гл. - лежа, излягам се, изпъвам се, изопвам се, излежавам се, просвам се, проточвам се, лягам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • обтягам — гл. разтягам, разпъвам, изопвам, раздърпвам, изпъвам, опъвам, дърпам, удължавам, разширявам, натягам гл. тегля, влача, притеглям, изтеглям, издърпвам …   Български синонимен речник

  • влача — гл. влека, тегля, повличам, водя, возя, довеждам, докарвам, мъкна, тътря, плъзгам, свличам, замъквам, поповличам, попритеглям, поиздърпвам, издърпвам, попридръпвам, поизмъквам, дърпам, изтеглям, извличам, измъквам, домъквам, изтътрям, примъквам,… …   Български синонимен речник

  • дърпам — гл. влека, влача, привличам, тегля, повличам, изтеглям, издърпвам, тътря, мъкна, примъквам, придърпвам, притеглям гл. разтеглям, развлачам, разтягам, раздърпвам, изопвам, опъвам, разпъвам, обтягам, разширявам, удължавам гл. дръпвам …   Български синонимен речник

  • издърпвам — гл. изтеглям, изваждам, измъквам, извличам, изтътрям, дърпам, тегля, мъкна, вадя, изхлузвам гл. притеглям, придърпвам, привличам, примъквам гл. изскубвам, изтръгвам, откъсвам, изкоренявам гл. изопвам, разширявам, удължавам, изпъвам гл. влача,… …   Български синонимен речник

  • излягам се — гл. излежавам се, полягвам си, лягам си, лежа, обтягам се, опъвам се, лежа си гл. облягам се, надявам се …   Български синонимен речник

  • изопвам — гл. опъвам, изпъвам, разтягам, раздърпвам, издърпвам, разпъвам, дърпам, разтеглям, развлачвам, разстилам, обтягам, разширявам, удължавам гл. свивам, сгърчвам, разкривявам …   Български синонимен речник

  • изпъвам — гл. разтягам, опъвам, опвам, изопвам, протягам, раздърпвам, дърпам, разпъвам, обтягам, разточвам, разширявам, разстилам, простирам …   Български синонимен речник

  • изтеглям — гл. измъквам, издърпвам, изскубвам, изтръгвам, изваждам, мъкна, дърпам, скубя гл. удължавам, опъвам, изпъвам, тегля, изопвам, раздърпвам, разтеглям гл. изстрадвам, понасям, преживявам, изживявам, претърпявам, претеглям, изтрайвам, изтърпявам,… …   Български синонимен речник

  • изтягам се — гл. протягам се, лежа на гръб, излягам се, обтягам се, лежа, излежавам се, опънал съм се, изпъвам се, изпънал съм се, лежа си гл. лентяйствувам, безделнича, не работя, стоя без работа …   Български синонимен речник

  • напрягам се — гл. силя се, давам напън, правя усилия, напрягам сили, изсипвам се, напъвам се, насилвам се, изпъвам се, обтягам се, напирам, тласкам, натискам, наблягам гл. стремя се гл. съсредоточавам се, внимавам гл. изопвам се, стягам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”